(098)669-35-35

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
ЗАКАЗЫВАЯ УСЛУГИ, ВЫ ТЕМ САМЫМ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО ПРИНИМАЕТЕ ДАННУЮ ОФЕТРУ!

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

про організацію послуг у сфері транспорту

 

Фізична Особа Підприємець Бабич Олександр Олексійович, власник торгової марки “ЦЕНТРУС”, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, і є платником єдиного податку (3 групи),надалі - Виконавець, з однієї сторони, та будь-яка фізична або юридична особа будь-якої форми господарювання, надалі Замовник, а разом Сторони, уклали цей Договір про наступне:

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Умови даної публічної оферти є однаковими для всіх Замовників.
1.2. Укладання договору про надання послуг (надалі – Договір) відбувається шляхом повного й безумовного прийняття (акцепту) Замовником даної оферти, без підписання окремого письмового примірника Договору.

1.3. Під повним та безумовним прийняттям (акцептом) даної оферти є Замовлення (формування) Замовником Заявки на послугу, та оплата послуг Виконавця.

1.4. Даний договір є договором доручення, а Виконавець виступає повіреним Агентом Замовника.

1.5. Послуги у сфері транспорту надаються Виконавцем Замовнику відповідно до коду 52.29 та інші Державного класифікатору продукції та послуг ДК 016-2010.

1.6. Відповідно до Закону України про транспортно-експедиторську діяльність, терміни вживаються в такому значенні:

транспортно-експедиторська діяльність - підприємницька діяльність із надання транспортно-експедиторських послуг з організації та забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів;

транспортно-експедиторська послуга - робота, що безпосередньо пов'язана з організацією та забезпеченням перевезень експортного, імпортного, транзитного або іншого вантажу за договором транспортного експедирування;

експедитор (транспортний експедитор) - суб'єкт господарювання, який за дорученням клієнта та за його рахунок виконує або організовує виконання транспортно-експедиторських послуг, визначених договором транспортного експедирування;

клієнт - споживач послуг експедитора (юридична або фізична особа),який за договором транспортного експедирування самостійно або через представника, що діє від його імені, доручає експедитору виконати чи організувати або забезпечити виконання визначених договором транспортного експедирування послуг та оплачує їх, включаючи плату експедитору;

перевізник - юридична або фізична особа, яка взяла на себе зобов'язання і відповідальність за договором перевезення вантажу за доставку до місця призначення довіреного їй вантажу, перевезення вантажів та їх видачу (передачу) вантажоодержувачу або іншій особі, зазначеній у документі, що регулює відносини між експедитором та перевізником;

учасники транспортно-експедиторської діяльності - клієнти, перевізники, експедитори, транспортні агенти, порти, залізничні станції, об'єднання та спеціалізовані підприємства залізничного, авіаційного, автомобільного, річкового та морського транспорту, митні брокери та інші особи, що виконують роботи (надають послуги) при перевезенні вантажів.

1.7. Відносини в галузі транспортно-експидиторської діяльності регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, законами України "Про транспорт", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про транзит вантажів", іншими законами, транспортними кодексами та статутами, а також іншими нормативно-правовими актами, що видаються відповідно до них.

1.8. Положення Закону України про транспортно-експедиторську діяльність поширюються також на випадки, коли обов'язки Експедитора виконуються Перевізником. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Замовник Кліент доручає, а Виконавець зобов'язується від свого імені за рахунок коштів Замовника організувати будь-які транспортні послуги замовлені у Виконавця з перевезення вантажів та/або пасажирів Замовника, послуг спецтехніки тощо, та здійснювати розрахунки з Перевізниками, виконавцями послуг, транспортними організаціями або іншими Еспедиторами.

2.2. Виконавець за заявкою Замовника, яка здійснюється у будь-якій формі, письмовій, електронній або телефону, організовує та надає послуги Замовнику, а Замовник зобовязаний сплатити послуги Виконавця.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Організація послуг Виконавця виконується Виконавцем лише на підставі заявок наданих відповідно до п 2.2.

3.2. Замовник зобов'язаний:

3.2.1. Завчасно узгоджувати з Виконавцем дату, час, місце та маршрут надання послуг Замовнику.

3.2.2. Замовник повинен надати (підготувати) вантаж або пасажирів та їх багажу до транспортування не менш ніж за одну годину до відправлення згідно графіка перевезень, при цьому надати інформацію щодо кількості, ваги, об’єму, розмірів, типу, характеру та вартості, кінцевого пункту призначення.

3.2.3. Наданий до перевезення Замовником вантаж (багаж) повинен бути затарований, опломбований(опечатаний),промаркованний, підгрупованний по вантажоодержувачах.

3.2.4. При здійсненні завантаження або розвантаження вантажу за місцем знаходження Вантажовідправника або Вантажоодержувача, останні повинні створити усі необхідні умови для своєчасного завантаження та розвантаження, а також забезпечити завантаження та розвантаження вантажу власними засобами.

3.2.5. Вантажно-розвантажувальні роботи до транспорту наданих Виконавцем здійснюються Вантажовідправником або Вантажоодержувачем за місцезнаходженням складів, тощо.

3.2.6. Вантажоодержувач при отриманні вантажу повинен у присутності Перевізника Виконавця перевірити його цілісність та кількість. У разі виявлення порушення цілісності упаковки або ушкодження вантажу, представником (Перевізником) Виконавця, у присутності представників Вантажоодержувача, обов’язково складається акт про прийняття вантажу за якістю та кількістю, у якому відображається стан вантажу, кількість та вартість пошкодженого вантажу.

3.2.7. Вантажовідправник повинен самостійно повідомити Вантажоодержувача про здійснення відправки вантажу через Виконавця, а також повідомити останнього про місце, умови, правила та терміни отримання вантажу.

3.2.8. Замовник зобов'язаний у порядку, передбаченому даним договором, сплатити належну плату Виконавцю, а також відшкодувати документально підтверджені витрати, понесені Виконавцем в інтересах Клієнта в цілях виконання договору.

3.2.9. Замовник має право визначати маршрут прямування вантажу та вид транспорту; вимагати від Виконавця надання інформації про хід перевезення вантажу; давати вказівки Виконавцю, які не суперечать договору транспортного експедирування та документам, наданим Перевізнику Виконавця; змінювати маршрут доставки вантажу і кінцевого вантажоодержувача, завчасно повідомивши про це експедитора, з відшкодуванням витрат на зміну маршруту відповідно до договору.

3.3. Виконавець зобов'язаний:

3.3.1. Надавати транспортні послуги та інші супровідні послуги згідно з заявкою Замовника, погодженими з Виконавцем увстановленому договором порядку.

3.3.2. За необхідності відступати від вказівок Замовника, зокрема в разі виникнення загрози пошкодження вантажу, безпеці людей і довкіллю, Виконавець зобов'язаний попередньо отримати згоду на таке відступлення. У разі якщо немає можливості попередньо повідомити про це, або якщо відповідь на такий запит не отримано Виконавцем у належний за наявними обставинами строк, Виконавець має право діяти на свій розсуд, повідомивши Замовника про свої дії, як тільки таке повідомлення стане можливим.

3.3.3. Для належного виконання умов даного Договору Виконавець укладає договори про надання послуг спецтехніки, вантажних, експедиційних, пасажирських перевезень та будь-які інші договори з фізичними особами підприємцями та юридичними особами будь-якої форми господарювання для виконання даного договору у повному обсязі.

3.3.4. Для належного виконання умов даного Договору Виконавець може залучати третіх осіб (вантажників, монтажників, демонтажників, такелажників, стропильників, пакувальників, тощо)

3.3.5. За домовленісттю з Замовником, Виконавець може виконувати страхування послуг Замовника.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ І СПОСОБИ ОПЛАТИ

4.1. Факт надання послуги ВиконавцемЗамовнику підтверджується актом виконаних робіт, а також може мати інші супровідні документи віднесені до кожного замовлення окремо.

4.2. Вартість послуг обчислюється згідно тарифів Виконавця і складається з вартості замовлених Замовником послуг, допоміжних послуг з завантаження та розвантаження, складування тощо, та експедиційних послуг, що складається у загальну суму послуг. Вартість послуг з організації послуг Виконавця попередньо узгоджується Замовником та Виконавцем.

4.3. Вартість послуг Виконавця складає від 1% до 10% загальної суми послуг без ПДВ. Вартість послуг Виконавця складає різницю між загальною вартістю послуг Виконавця та вартістю послуг Перевізника, наданих ним послуг та робіт, сплачених Виконавцем Перевізнику.

4.4. Розрахунок за цим Договором здійснюється в безготівковій формі, з перерахуванням коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця.

4.5. Замовник повинен здійснити сплату вартості послуг Виконавця в повному обсязі вказаному у рахунку-фактурі не пізніше ніж 3 (три) банківські дні після отримання по електронній пошті. При сплаті вартості послуг, Замовник у платіжному дорученні, повинен вказати номер рахунку що наданий Виконавцем.

4.6. Замовник може, за узгодженням з Виконавцем, здійснити передплату вартості послуг Виконавця.

4.7. Протягом 7 (семи) банківських днів після виконання робіт Виконавець надає Замовнику акт виконаних робіт, після двостороннього підписання якого роботи вважаються виконані в повному обсязі та претензій щодо якості проведених робіт сторони одна до одної не мають. Акти викнаних робіт можуть бути підписаними електроними цифровими підписами Сторін у будь-якому сертифікованому сервісі.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Виконавець несе відповідальність за організацію транспортних послуг, достовірність будь-якох інформації щодо виконання замовлених послуг, цілісність та якість прийнятого до транспортного експедирування вантажу наданим Замовником.

5.2. Виконавець не несе відповідальності за цілісність та якість вантажу після передачі його Вантажоодержувачу. Виконавець не несе відповідальності за речі залишені в транспорті Перевізника.

5.3. Виконавець несе відповідальність за дії третіх осіб залучених на договірних умовах для виконання умов даного договору.

5.4. Замовник, у випадку несвоєчасної сплати вартості послуг, несе відповідальність у вигляді сплати подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення, від несплаченої вартості наданих послуг.

5.5. Виконавець не несе відповідальності за повну чи часткову втрату, ушкодження чи псування вантажу при транспортуванні, якщо вищевказане трапилось з вини третіх осіб, та не відповідає страховому випадку.

5.6. Виконавець не несе відповідальності за повну чи часткову втрату, ушкодження чи псування вантажу при транспортуванні, якщо вищевказане трапилось внаслідок дії форс-мажорних обставин.

5.7. Усі спори, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів або обміну листами.

5.8. Спори, що виникають у процесі виконання цього договору, вирішуються згідно з чинним законодавством України. 

6. ФОРС МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. Сторони погодились, що при виникненні форс-мажорних обставин (тобто таких, які не залежать від волі Сторін – військові дії, громадські заворушення, терористичні акти, страйки, епідемії, пандемії, ембарго, блокади, економічні санкції, валютні обмеження, інші дії держав; пожежі, повені, землетруси, інші стихійні лиха або сезонні природні явища – сніжні замети, тощо),які роблять неможливим належне виконання сторонами своїх зобов’язань, сторони звільняються від виконання своїх зобов’язань за даним договором на час дії таких обставин.

6.2. Вважати форс-мажорними обставинами: сніжні замети, великий мороз, а також дорожньо-транспортну ситуацію: ДТП, непередбачувана технічна несправність ТЗ, затори на дорозі, заблокований ТЗ, перекритий проїзд тощо.

6.3. Якщо будь-яка з таких обставин безпосередньо спричинила невиконання зобов’язання у строк, цей строк відповідно продовжується на час дії такої обставини. 

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. З усіх питань, які не знайшли свого вирішення в умовах даного Договору, але прямо чи опосередковано випливають з відносин Сторін по ньому, Сторони будуть керуватися нормами та положеннями чинного законодавства України.

7.2. Всі зміни та доповнення до цього Договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони вчинені в письмовій формі, підписані уповноваженими представниками Сторін та скріплені печатками Сторін.

7.3. Замовники, що на момент замовлення послуг у Виконавця, мають здоровий глузд та несуть повну відповідальність за свої дії, та повністю погоджуються з умовами цього Договору.

7.4. Зарахування зустрічних вимог без письмової згоди Виконавця не допускається.

7.5. Всі повідомлення, що направляються Виконавцю згідно з даним Договором, повинні бути вчинені в письмовій формі, скріплені підписом уповноваженої особи та печаткою Сторони Замовника, і вважатимуться поданими належним чином, якщо вони послані рекомендованим листом і доставлені особисто.

7.6. Виконавець є платником єдиного податку третьої групи відповідно до пункту 291.4 п.3 статті 291 Податкового кодексу України.

7.7. Доходом Виконавця є сума відповідно до пункту 4.3 данного договору , що відповідає пункту 292.4 статті 292 Податкового кодексу України.

7.8. Вся інформація щодо Сторін Договору, в тому числі про діяльність Сторін Договору, яка стане відомою іншій Стороні цього Договору у зв'язку з виконанням та / або припиненням цього Договору, а також цей Договір і всі додатки, доповнення та зміни до нього є конфіденційною інформацією (далі - конфіденційна інформація).

7.9. Конфіденційна інформація не може бути передана жодній зі Сторін цього Договору для ознайомлення та / або використання третіми особами без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

7.10. При використанні / обробці персональних даних у зв'язку з укладенням, виконанням, припиненням дії / розірванням цього Договору Сторони зобов'язуються дотримуватися вимог Закону України № 2297-VI від «01» червня 2010 р. «Про захист персональних даних».

8. РЕКВІЗИТИ

Фізична особа-підприємець

Бабич Олександр Олексійович

02095, м.Київ, вул. Урлівська, будинок 12, кв. 26

код ЄДРПОУ 2866908376

п/р UA31 300711 00000 26000060405822

в у Печерській філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299

e-mail : a@centrus.ua

Правила аренды спецтехники
Правила аренды спецтехники
Правила пассажирских перевозок
Правила пассажирских перевозок
Правила аренды катеров и яхт
Правила аренды катеров и яхт